INTEGRITETSPOLICY 

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

De uppgifter som lagras är de fält som respektive formulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en köprelation.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Namn: Kim Nordin (personuppgiftsombud)
Organisationsnummer: 559130-232
Adress: Dalsjövägen 26, 235 99 Vellinge, Sverige
Mail: info@swedishzip.com
Telefon: +46 (0)40 487127

För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats